โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

เครื่องปรับอากาศ และสาเหตุที่ไม่เปิดแอร์ให้ทารกในฤดูร้อนเพราะเหตุใด

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ ทันทีที่เข้าสู่เดือนกรกฎาคม อุณหภูมิก็ … Read more