โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

Myocardium โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายใน 1 วัน

Myocardium

Myocardium 90 เปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อหัวใจตายมีสัญญาณแ … Read more