โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ต่อมไทรอยด์ ปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับไทรอยด์สตอร์มอธิบายได้ดังนี้

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ โรคภูมิต้านตนเองที่มักทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอ … Read more