โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

แบคทีเรีย การวินิจฉัยสาเหตุของโรคอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์

แบคทีเรีย

แบคทีเรีย การวินิจฉัยนี้แสดงโดยวิธีทางชีววิทยาเกี่ยวกับ … Read more

เชื้อรา ในช่องคลอดอักเสบควรใช้ยาชนิดใดเพื่อต้านเชื้อที่เกิดขึ้น

เชื้อรา

เชื้อรา ในช่องคลอดอักเสบอันตรายจากเชื้อราในช่องคลอดอักเ … Read more