โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ไขกระดูก อธิบายสาเหตุที่นำไปสู่การยับยั้งการสร้างเม็ดเลือดของไขกระดูก

ไขกระดูก สาระสำคัญของโรคโลหิตจางไฮโปพลาสติก คือการยับยั … Read more