โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

เนื้อเยื่อ กระดูกและช่องว่างระหว่างกระบวนการของเซลล์สร้างกระดูก

เนื้อเยื่อ

เนื้อเยื่อ กระดูกมีคุณสมบัติทางกลพิเศษ ประกอบด้วยเซลล์ก … Read more