โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

เท้า อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาเท้าดำเนินการในลักษณะเดียวกับข้อต่อข้อเท้า

เท้า

เท้า มีจุดรองรับ 3 จุด ฝ่าเท้าของกระดูกคัลเคเนียส หัวขอ … Read more