โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

โรคมะเร็ง สามารถรักษาโดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันได้หรือไม่

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง  การทำภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นการป้องกันระหว่างเซ … Read more