โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กายภาพบำบัด อธิบายการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงและไฟฟ้าในกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด อัลตราซาวนด์และยาลดการอักเสบ โซนิคอิเล็กเป็ … Read more