โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ดิน อธิบายปัจจัยธรณีที่มีต่อร่างกายมนุษย์และข้อเท็จจริงที่ว่าดินเป็นแหล่งอาหาร

ดิน

ดิน เปลือกโลกเป็นเปลือกนอกของโลกที่แข็ง ซึ่งรวมถึงเปลือ … Read more