โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายมนุษย์ และระบบทางเดินอาหาร

ร่างกาย

ร่างกาย การเคลื่อนไหวของบุคคลในอวกาศส่วนใหญ่ เกิดจากตำแ … Read more