โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

การคุมกำเนิด อธิบายสิ่งสำคัญของการควบคุมเวลาเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์

การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด ไม่ต้องคุมกำเนิดอีกต่อไป สิ่งสำคัญคือต้องค … Read more