โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

การตั้งครรภ์ โภชนาการที่มีผลในการเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ ประการแรก เมื่อวางแผนการตั้งครรภ์ คุณควรคำ … Read more

คลอด การคลอดบุตรเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก และเฉพาะผู้ที่มีบุตรแล้วเท่านั้นที่จะรู้

คลอด

คลอด หากแบ่งความเจ็บปวดออกเป็น 12 ระดับ ความเจ็บปวดที่เ … Read more