โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

แตงโม อันตรายจากการกินแตงโมหรือผลไม้อื่นๆในช่วงมีประจำเดือน

แตงโม

แตงโม ฤดูร้อนเป็นฤดูที่ผลไม้บาน โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวา … Read more