โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะในเชิงบวกคืออะไร เหตุใดจึงเน้นการวิจารณ์เชิงบวก

การวิจารณ์

การวิจารณ์ พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทบทวนประจำปีที่น่ … Read more