โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กระดูกเชิงกราน อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานแคบ

กระดูกเชิงกราน  มีกระดูกเชิงกรานแคบตามหลักกายวิภาค และเ … Read more