โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

food อธิบายเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงในขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์

food การจัดเลี้ยงป้องกันในการรบเชิงรับ จุดอาหารจะอยู่ภายในเขตป้องกันของกองพัน ซึ่งมักจะอยู่หลังระดับที่สองของกองพัน หากจำเป็นและหากมีเวลาสามารถติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรมพิเศษให้กับบุคลากรในที่พัก ห้องครัวและรถยนต์หรืออาจใช้สถานที่ดัดแปลงก็ได้ เพื่อเป็นการป้องกันมีความเป็นไปได้บางประการในการปรับใช้จุด food ไม่เพียงแต่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ แต่ยังรวมถึงการเตรียมเต็นท์ เพิ่มเติมสำหรับล้างจาน ชงชาและล้างมือด้วย

อาหารร้อนปรุงวันละ 3 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นอาหารสด food ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามเวลาและช่วงของผลิตภัณฑ์ อาหารลำดับการส่งและแจกจ่ายอาหารให้กับบุคลากร เหมือนกับในการต่อสู้เชิงรุกวันละครั้ง โดยปกติสำหรับอาหารเช้าพร้อมกับอาหารร้อน ขนมปัง น้ำตาลและยาสูบจะถูกส่งไปยังโพสต์ของบริษัทในอัตราค่าเผื่อรายวัน การจัดเลี้ยงในขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ โภชนาการทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญ ของการรักษาที่ซับซ้อนของผู้บาดเจ็บ

food

รวมถึงป่วยมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเผาผลาญ และสภาพทั่วไปของร่างกาย เพิ่มความต้านทานต่ออิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โภชนาการที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ป้องกันการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนและโรคเรื้อรัง เร่งการสมานแผล ลดเวลาพักฟื้นสำหรับความสามารถในการทำงาน และต่อสู้กับประสิทธิภาพของบุคลากรทางทหาร การจัดเลี้ยงผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บ ป่วยในขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์มีลักษณะสำคัญ

ซึ่งเกิดจากลักษณะมวลที่เป็นไปได้ ของการสูญเสียสุขอนามัย ความจำเป็นในการรวมการรักษาพยาบาล และการรักษาด้วยการอพยพไปทางด้านหลัง ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ที่สถาบันทางการแพทย์ดำเนินการ และความคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่มของพยาธิวิทยาทางทหาร ความยากลำบากในการปรับใช้สถาบันการแพทย์ และการจัดโภชนาการที่แตกต่างและอิงตามหลักฐาน การรักษาอาหารที่เหมาะสม และการจัดหาอาหาร

ก่อนที่สถานีแพทย์ของกรมทหาร ผู้บาดเจ็บและป่วยจะได้รับอาหารตามบรรทัดฐาน ของการจัดหาอาหารของหน่วยทหาร ธรรมชาติของอาหาร หลักสูตรที่หนึ่งและสอง ขนมปัง ชากับน้ำตาล ขึ้นอยู่กับประเภทของแผลและสภาพของร่างกาย การจำกัดอาหาร ถูกกำหนดโดยแพทย์ที่ตรวจผู้บาดเจ็บและป่วย และให้การรักษาพยาบาลแก่พวกเขา เริ่มต้นจากกองพันแพทย์ที่แยกจากกันของแผนก ในขั้นตอนต่อมาของการอพยพทางการแพทย์

การเตรียมอาหารให้เป็นไปตามบรรทัดฐาน ปันส่วนการรักษาและอาหารบำบัด อาหารเหล่านี้แตกต่างจากอาหารในยามสงบ พวกเขามีความแตกต่างน้อยกว่าและได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ครอบคลุมผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยในวงกว้าง สำหรับขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ การพิจารณาโดยบังเอิญของผู้บาดเจ็บและป่วย ลักษณะของสถานการณ์การต่อสู้และแผนการรวมกันสำหรับอาหาร เพื่อการรักษาจะถูกนำมาพิจารณา มีการใช้อาหารบำบัด 8 ชนิด

ซึ่งยกเว้นอาหารศูนย์ ให้อาหารที่หลากหลายสำหรับประเภทหลักของผู้บาดเจ็บและป่วย สมบูรณ์ในแง่ของพลังงานและคุณภาพ อาหารหลักคือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลประหยัดทางกลไกและทางเคมีและเป็นศูนย์ อาหารหลัก 2 รายการแรกเตรียมแยกกัน จากอาหารเหล่านี้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะเกิดขึ้น ซึ่งจะถูกบด เจือจางหรือเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม รูปแบบของการรวมกันของอาหารเพื่อการรักษา อาหารที่เตรียมตามอาหารของโรงพยาบาลทั่วไป

หลังจากการบดในระดับปานกลาง จะถูกใช้เป็นอาหารที่ประหยัดด้วยกลไก และหลังจากเสริมความแข็งแกร่งด้วยการปันส่วนเพิ่มเติม เป็นอาหารทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคจากรังสีและการเผาไหม้ อาหารที่ใช้เครื่องจักรและสารเคมีอย่างประหยัด หลังจากการบดละเอียดแล้ว จะถูกใช้เป็นอาหารกราม อาหารที่บดหลังจากเจือจางเพิ่มเติมจะใช้เป็นอาหารหลอด อาหารของโรงพยาบาลนั้นประหยัดทั้งทางกลไกและทางเคมี เสริมด้วยการปันส่วนเพิ่มเติม

ซึ่งใช้สำหรับให้อาหารผู้ป่วยที่ฉายรังสีและโรคจากการเผาไหม้ ซึ่งต้องการสารอาหารที่ประหยัด อาหารที่เป็นศูนย์จะเตรียมแยกต่างหาก พวกเขาใช้อาหารที่ปรุงตามอาหารอื่นบางส่วน น้ำซุป ซีเรียลบด ยาต้ม ชากับน้ำตาล หากไม่สามารถทำอาหารแยกกันตามอาหารทั่วไป รวมทั้งอาหารที่ช่วยประหยัดทางกลไกและทางเคมีไม่ได้ ควรเตรียมอาหารตามอาหารที่ประหยัดทั้งทางกลไกและทางเคมี สามารถใช้เลี้ยงคนป่วยและคนป่วยได้ หลักสูตรแรกตามอาหารทั่วไปและประหยัด

โดยกลไกนั้นจัดทำขึ้นในน้ำซุปเนื้อปลา ตามอาหารที่ช่วยประหยัดทางกลไกและทางเคมี มังสวิรัติ นมหรือซีเรียล อาหารประเภทเนื้อสัตว์และปลาที่ควบคุมอาหารอย่างประหยัด ด้วยเครื่องจักรจะถูกทอดโดยไม่ต้องผสมเกล็ดขนมปัง และในอาหารที่มีกลไกและทางเคมีอย่างประหยัด พวกเขาจะนึ่งหรือต้ม โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์อาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สดได้ ดังนั้น จึงมีการวางแผนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กระป๋องและเข้มข้น เนื้อสัตว์ ปลา เนื้อสัตว์และผัก ผัก นมกระป๋อง

รวมถึงซีเรียลและผักเข้มข้น นมผง การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยการปันส่วนในโรงพยาบาล ควรดำเนินการในปริมาณที่จำกัด ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์และปลาสามารถแทนที่ด้วยไข่ และคอทเทจชีสเท่านั้น การจัดเลี้ยงสำหรับการใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เมื่อศัตรูใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ในกรณีฉุกเฉินที่นำไปสู่การปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีสารพิษหรือสารแบคทีเรีย พวกเขาอาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารที่เตรียมไว้ในระหว่างการจัดเก็บ

การขนส่งอาหารในระหว่างการเตรียมและแจกจ่ายอาหาร ในกรณีเหล่านี้ อาหารและโภชนาการอาจทำให้กองทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำหนดให้มีความต้องการพิเศษ ในการปกป้องสถานบริการด้านอาหารจาก WMD ในการจัดเลี้ยงในกรณีที่มีการใช้อาวุธ ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูง มีดังต่อไปนี้ การสอดแนมอย่างต่อเนื่องและข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ของการใช้งานและพื้นที่ของการปนเปื้อน การหลบหลีกเพื่อเลือกไซต์ที่ไม่ถูกรบกวนหรือถูกรบกวนน้อยลง

ดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องทรัพย์สิน อาหารและอาหารสำเร็จรูป การควบคุมการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ อาหาร สินค้าคงคลังและอุปกรณ์ของบริการอาหารอย่างเป็นระบบ ดำเนินการกำจัดสิ่งปนเปื้อน และกำจัดแก๊สของวัตถุที่อยู่ในรายการ การปฏิบัติตามกฎของการปรุงอาหารและการรับประทานอาหาร อบรมบุคลากรและบุคลากรด้านระเบียบปฏิบัติในพื้นที่ปนเปื้อน การลาดตระเวนดำเนินการโดยการเชื่อมโยงทั้งหมด ของบริการอาหารโดยความร่วมมือกับกองทัพ RCBZ

บริการทางการแพทย์ ตามข้อมูลที่ได้รับมีการประเมินสถานการณ์การแผ่รังสี เคมีและชีวภาพ และย้ายสถานที่ให้บริการอาหารไปยังพื้นที่ ที่มีการปนเปื้อนน้อย การตรวจสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับ ความเพียงพอทางโภชนาการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาหาร และร่างเค้าโครงของผลิตภัณฑ์ การกำหนดองค์ประกอบทางเคมี และค่าพลังงานของอาหารที่วางแผนไว้ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยวิธีการคำนวณ

การตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการนำบรรทัดฐานของเบี้ยเลี้ยงมาสู่บุคลากร การประเมินระดับสุขภาพของบุคลากรทางทหาร อันเนื่องมาจากโภชนาการ การศึกษาพลวัตของภาวะโภชนาการของบุคลากร ในการพัฒนาอาหารและจัดวางผังอาหารต้องปฏิบัติ ตามหลักการพื้นฐานต่อไปนี้ ช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมง ควรแจกจ่ายเนื้อสัตว์ ปลา พืชตระกูลถั่วและอาหารที่มีโปรตีนสูงอื่นๆ ให้กับอาหารทุกมื้อ ในขณะที่แนะนำให้สลับการเตรียมอาหารประเภทเนื้อ

รวมถึงปลาสำหรับมื้อเช้าและมื้อเย็น ทุกวันสำหรับมื้อกลางวันมีการวางแผนที่จะเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยเย็น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนให้ฝึกทำอาหารจากผักดองและผักเค็มให้กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านการอบร้อน เพื่อแทนที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความถูกต้องของการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สด ด้วยผลิตภัณฑ์กระป๋องและเข้มข้น ผักกับซีเรียล

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ : Giardiasis สาเหตุของโรค giardiasis รักษาในสุนัขอย่างไร