โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย

เยี่ยมชมนิทรรศการ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ นางรัตนา สุทธิพรหม ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เยี่ยมชมนิทรรศการ

เยี่ยมชมนิทรรศการ

เยี่ยมชมนิทรรศการ