โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

อำลาส่งท้าย ศิษย์เก่านางสาวเบญจมาศ ไกรนรา

อำลาส่งท้าย ก่อนที่จะกลับไปศึกษาต่อนางสาวเบญจมาศ ไกรนรา(ศิษย์เก่า อ.พ.ว.) นักศึกษาสังเกตการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิชาเอกภาษาไทย ขอให้โชคดี ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

อำลาส่งท้าย

อำลาส่งท้าย

อำลาส่งท้าย