โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

building1
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512

building2
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515

building3
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539

building4
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2510

building5
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2517

building6
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538

building7
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561

building8
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542

building9
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544

building10
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 0

building11
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 0