โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

มอบทุนการศึกษา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน จำนวน 12 ทุนนายเจริญ ศิริคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 18 มีนาคม 2564

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา