โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กิจกรรมท่องบทอาขยาน

กิจกรรมท่องบทอาขยาน กิจกรรมสูตรคูณหรรษาและกิจกรรมFive English Words a Dayก่อนเลิกเรียนของทุกๆวันเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง การคิดเชิงวิเคราะห์และฟังของเด็กนักเรียน

กิจกรรมท่องบทอาขยาน

กิจกรรมท่องบทอาขยาน

กิจกรรมท่องบทอาขยาน