โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กิจกรรมค่ายพัฒนา

กิจกรรมค่ายพัฒนา สมาชิกTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้การอำนวยการของ ผอ.สุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

กิจกรรมค่ายพัฒนา

กิจกรรมค่ายพัฒนา

กิจกรรมค่ายพัฒนา